Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Ano ang Salawikain

by , at 9/08/2011 10:38:00 PM , has 2 comments
Ang salawikain ay isang patalinhagang pahayag na ginagamit ng matatanda noong unang mangaral, magpayo, at ituwid ang mga kabataan sa tamang landas at kabutihang asal. Karaniwan itong may sukat at tugma.


Halimbawa ng Salawikain:


  • “Anak na di paluhain, magulang ang patatangisin”
  • “Ang lumakad nang matulin, kung matinik ay malalim”
  • Kung ano ang itinanim, siyang aanihin (You reap what you sow)
  • Kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot (When the blanket is short, learn to curl up)
  • Daig ng maagap ang masipag (Punctuality beats diligence)
  • Ubos-ubos biyaya, pagkatapos ay nakatunganga (Spend lavishly and you end up with nothing)
  • Nasa Diyos ang awa; nasa tao ang gawa (Mercy resides in God; deeds are in men)
Ano ang Salawikain
About
Ano ang Salawikain - written by Google+, published at 9/08/2011 10:38:00 PM, categorized as mangaral , patalinhaga , payo , sukat , tugma . And has 2 comments
2 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->