Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Ano ang Textong Argyumenteytiv

by , at 9/08/2011 10:52:00 PM , has 0 comments
Ang textong argyumenteytiv ay naglalahad ng mga proposisyon, mga ideya, o konseptong naglalayong mahikayat ang mga mambabasa sa pananaw ng manunulat ukol sa isang kontrobersyal na isyu.

Kailangang ang susulat nito ay may malawak na kaalaman ukol sa paksa upang makapagbigay ng mailnaw na pagmamatuwid.Layunin nitong mabatid ng mambasa ang panig na sinasang-ayunan ng manunulat subalit ang argyumento ay hindi lamang batay sa paniniwala  o personal na karanasan ng manunulat.

Dapat ito’y sinusuportahan ng mga totoong datos, istaistika, at patotoo ng iba buhat sa mga panayam, mga sanggunian, iba pang makatotohanang halimabawa.

Ang paraan ng pagkakasulat o pagkakabuo ng texto ay kakikitaan ng formalidad sa pagkakagamit ng wika.Ano ang Textong Argyumenteytiv
About
Ano ang Textong Argyumenteytiv - written by Google+, published at 9/08/2011 10:52:00 PM, categorized as Argyumenteytiv , teksto . And has 0 comments
0 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->