Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Diptonggo at Klaster o Kambal Katinig

by , at 9/08/2011 10:28:00 PM , has 33 comments
1. Diptonggo – alinmang patinig na sinusundan ng malapitinig na /y/ o /w/ sa loob ng isang pantig. Ang mga diptonggo sa Filipino ay iw, iy, ey, oy, at uy.
Halimbawa:
                Sayaw                   giliw                       langoy                   aruy


                Gayunman, kapag ang /y/ o /w/ ay napapagitan sa dalawang patinig ito ay napasasama na sa sumusunod na patinig kaya’t hindi na maituturing na diptonggo.

Halimbawa ng Diptonggo:
                Ang aw sa sayawan ay hindi na maituturing na diptonggo sapagkat ang w ay nakapagitan na sa dalawang patinig.  Ang pagpapantipg sa “sayawan" sa-ya-wan at hindi sa-yaw-an


2. Klaster o Kambal Katinig – magkakabit na dalawang magkaibang katinig sa isang patinig. Ang klaster ay maaaring matagpuan sa unahan o inisyal, at sa hulihan o pinal na pusisyon ng salita.

                Halimbawa:
                Klaster sa unahan                            trabaho                                plano     braso
                Klaster sa hulihan                             kard                       nars       relaksDiptonggo

Ang patinig ay alin man sa limang titik a, e, i, o, at u. Ang diptonggo ay ang tunog na
nabubuo sa pagsasama ng alin man sa limang patinig at ng titik w o y. Ang diptonggo ay
alin man sa mga tunog na /aw/, /ay/, /ey/, /iw/, /iy/, /oy/, o /uy/ sa isang pantig ng
salita.

Halimbawa, ang salitang aliw (a-liw) ay may diptonggo. Ang diptonggo ay ang tunog
na /iw/ dahil ang tunog na ito ay nasa pantig na liw. Ang salitang sampay (sam-pay)
ay may diptonggo na /ay/ dahil ang tunog na ito ay nasa pantig na pay.
Walang diptonggo sa mga salita na may mga titik aw, ay, ey, iw, iy, oy, o uy kapag nahihi-
walay ang dalawang titik sa pagpapantig.

Halimbawa, ang salitang aliwalas ay may iw ngunit wala itong diptonggo na /iw/
dahil ang titik i at w ay nahihiwalay sa pagpapantig ng salita (a-li-wa-las). Ang
salitang sampayan ay walang diptonggo dahil ang magkasunod na titik a at y ay
nahihiwalay sa pagpapantig ng salita (sam-pa-yan).
Mga halimbawa ng mga salitang may diptonggo

/aw/

agaw bangaw dalaw gaslaw ibabaw lugaw pulaw tahaw
alingawngaw bataw daw gunaw kalabaw nakaw sabaw takaw
ampaw batingaw dilaw halimaw kantiyaw palayaw salindayaw tampisaw
anahaw bayaw dungaw hikaw labnaw pangaw sawsaw tanaw
apaw bugaw galaw hilaw laktaw panglaw sayaw tanglaw
araw bughaw galawgaw hiyaw langaw paningkaw silaw tuklaw
ayaw bulahaw gaway ihaw layaw pataw sigaw tunaw
bakulaw bulalakaw gawgaw ikaw ligaw pugnaw singaw uhaw
balintataw bulyaw ginaw ilaw litaw pukaw singkaw/ay/
abay baranggay himlay katay liwayway panday sanaysay talakay
agapay batay hinay kaway malay panganay sangay tamlay
akbay baybay hintay kulay malunggay pantay sampay tangay
alalay bitay hiwalay lakbay may patay saway tangkay
alay buhay hukay lagay maybahay patnubay saysay tangway
anay damay husay lamay mayroon paypay sikhay tatay
aray dighay inay lantay nanay pilay silay tibay
atay gabay ingay laway nangalay pugay suklay tinapay
away gulay itay laylay nilay-nilay sabay sungay tiwasay
bagay gutay-gutay kaaway lugay pakay sakay subaybay tulay
bahay hanay kalaykay lumbay palagay saklay sugnay tunay
balangay handusay kamay lumanay palay salakay suway ugnay
bantay himay kampay lupaypay panay salaysay tagumpay wagayway

/ey/

beybi beyk beysbol Leyte keyk reyna

/iw/

agiw aliw-iw giliw paksiw sisiw
aliw baliw liwaliw saliw

/iy/

kami'y (kami ay)

/oy/

abuloy baboy kasoy lumboy palaboy saluysoy taboy tukoy
apoy daloy kuyakoy luoy panaghoy simoy tanghoy tuloy
amoy hoy langoy maligoy pantukoy soy totoy ugoy
biloy kahoy latoy okoy saboy tabatsoy tsampoy unggoy

/uy/

aruy baduy hu


Alam mo na ba kung ano ang ponema? Ang diptonggo? Ang klaster? Alam mo na bang
gamitin ang mga ito sa malinaw na pakikipag-usap? Alam mo ba kung ano ang tekstong narativ? Ang
expositori?

Nasa ibaba ang ilang tanong para mataya kung ano na ang alam mo sa ngayon kaugnay ng
nilalaman ng modyul na ito.

Isulat ang mga sagot sa iyong sagutang papel.

A. Basahin ang mga pangungusap sa ibaba. Isulat sa iyong sagutang papel ang T kung tama at M
kung mali ang ideang ipinapahayag sa pangungusap.

 • 1. Ang ponema ay makahulugang tunog.
 • 2. Ang dating Abakada ay may 20 letra.
 • 3. Dalawampu (20) ang ponema sa wikang Filipino.
 • 4. Ang alfabeto ng wikang Filipino ay may 28 letra kaya may 28 ponema rin
 • 5. Lima (5) ang ponemang patinig sa Filipino: /a, e, i, o, u/.
 • 6. Ang impit na tunog ay nakapag-iiba sa kahulugan ng salita pero hindi ito makikita sa
 • pagbaybay o ispeling ng salita.
 • 7. Ang mga salitang kulay, daloy, aliw at ayaw ay mga halimbawa ng mga salitang may
 • diptonggo.
 • 8. Ang mga diptonggo sa mga salita sa Blg. 7 ay ay, oy, iw at aw.
 • 9. Ang mga salitang kulayan, kamayin, daluyan at ayawan ay may diptonggo rin.
 • 10. Ang klaster ay dalawang magkaibang katinig na magkasama sa iisang pantig.
 • 11. Ang mga salitang drama, braso, gripo at trapo ay mga halimbawa ng mga salitang
 • may klaster.
 • 12. Ang mga klaster sa mga salita sa Blg. 11 ay dr, br, gr at tr.
 • 13. Pareho lamang ng kahulugan ang dalawang pangungusap sa ibaba:
 • • Hindi, akin ang kendi sa mesa.
 • • Hindi akin ang kendi sa mesa.
 • 14. Ang tekstong narativ ay nagsasalaysay o nagkukwento.
 • 15. Ang tekstong expositori ay naglalahad o nagpapaliwanag.

B. Isulat sa iyong sagutang papel ang angkop na diptonggo para mabuo ang mga salita sa ibaba.
Ibinigay ang kahulugan ng salita bilang clue.

1. sukl_ _ pang-ayos ng buhok
2. bugh_ _ isa sa mga kulay
3. ar_ _ sumisikat tuwing umaga
4. bal_ _ sira ulo
5. bah_ _ tirahan
6. tul_ _ pasok
7. tul_ _ tawiran sa ibabaw ng ilog
8. suh_ _ suporta
9. sal_ _ tugtog na kasabay ng kanta
10. ag_ _ dumi sa bahay
11. sakl_ _ ginagamit ng pilay
12. pil_ _ may baling buto
13. il_ _ nagbibigay ng liwanag
14. sis_ _ anak ng inahen
15. dil_ _ isa sa mga kulay

  
Diptonggo at Klaster o Kambal Katinig
About
Diptonggo at Klaster o Kambal Katinig - written by Google+, published at 9/08/2011 10:28:00 PM, categorized as diptonggo , kambal katinig , klaster , patinig . And has 33 comments
33 comments Add a comment
Sobrang nakaka-tulong po ito :) Masyado pa namang terror ang teacher namin in Filipino -_- Salamat nalang at na-discover ko 'to. Hihihi x)
Reply Delete
thank you po nakatulong po ito sa aking paggawa ng dyornal sa Filipino:)
Reply Delete
alayssa is hart
alayssa is hart August 5, 2014 at 2:13 AM
Nayss Naman !
Reply Delete
salamat ng marami ,,
Reply Delete
Mali ang Diptonggong IY, walang salitang naglalaman ng pantig na may "IY" ang Wikang Filipino/Tagalog.... Ang Diptonggo ay kinakailangang nakapaloob sa iisang pantig (syllable). Ang [kami'y] ay sadyang mali at hindi marapat na isali sa listahan, hindi rin maaari ang IYAK = I-YAK; BIYAYA = BI-YA-YA...

* Nawa'y nakatulong ang komento kong ito...

* pagpupugay sa mga gaya ninyong nagtataguyod ng Wikang Filipino

- Lubos na gumagalang, Isang guro ng Asignaturang Filipino
sabi po ng guro namin sa filipino na exception po yung iy
Delete
Reply Delete
My pantig b unahan na tunog n wo,wu??
Reply Delete
maraming salamat very informative

Reply Delete
Anu-ano po ang mga letters na pantig?
Reply Delete
ANG DIPTONGGO AY MAGKAKASAMANG TUNOG NG PATINIGGAT MALAPATINIG SA ISANG PANTIG..
Reply Delete
ANG DIPTONGGO AY MAGKASAMANG TUNOG NG PATINIG AT MALAPATINIG SA ISANG PANTIG.
Reply Delete
may diptonggo po ba na ow patulong po salamat
Reply Delete
ano po ang sagot sa no. 8 suh__ suporta
Reply Delete
tenkyu tenkyu!!!! nakumpleto q ang sampung salitang may iw sa dulo.. hahaist... tenkyu talaga... ������������������������
Reply Delete
Please po pabigay na man ng example ng salitang diptonggo na ow at uw.salamat!
Reply Delete
Ang salitang TRAYSIKEL po ba ay diptonggo o klaster?
Reply Delete
Ang salitang TRAYSIKEL po ba ay isang klaster o diptonggo? Salamat po.
Reply Delete
Ang salitang TRAYSIKEL po ba ay isang klaster o diptonggo? Salamat po.
Reply Delete
Anu po tawag sa mga salitang magkasing tunog sa hiligaynon thank you
Reply Delete
sir/maam may alam ka po bang may ponema na may diptonggo,klaster at digrapo na salita
Reply Delete
ty for this very helpful
salamat po talaga
Reply Delete
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->