Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Istorya: Ang Guryon

by , at 9/07/2011 06:01:00 PM , has 0 comments
Guryon

Pangkat I 

Tanngapin mo anak, itong munting guryon 

Na yari sa patpat at papel de Hapon 

Magandang laruang pula, asul 

Na may pangalan mong gitna naroon Ang hiling kon lamang bago paliparin 

Ang guryon mong ito ay pakatimbangin, 

Ang solo’t panlo’y sukating ugaling 

Nang hindi magi kit o kaya’y magkaling Pangkat II Sa ka pag humihip ang hangin, ilalalbas 

At sa papawiri’y bayaan ng lumipad 

Datapwat ang pisi’y tibayan mo anak 

At baka lagutin ng hanging malakas Ibigin ma’t hindi, baling-araw ikaw 

Ay mapapabuyong makipagdagitan, 

Makipaglaban ka, subalit tandaan 

Na ang nagwagi’y ang pusong marangal Pangkat III At kung ang guryon mo’y sakaling madaig 

Matangay ng iba o kaya’y mabatid 

Kung saka-sakaling din a mapabalik 

Maawaing kamay nawa ang magkamit Ang buhay ng guryon, marupok, malikot 

Dagilit dumagit saan man sumuot… 

O, paliparin mo’t ibalik sa Diyos 

Bago patutuyang sa lupa’y sumubsob
Istorya: Ang Guryon
About
Istorya: Ang Guryon - written by Google+, published at 9/07/2011 06:01:00 PM, categorized as Guryon , tula . And has 0 comments
0 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->