Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Kaganapan ng Pandiwa

by , at 9/09/2011 12:03:00 AM , has 9 comments
Kaganapan ng Pandiwa ang tawag sabahagi ng panaguri na binubuo o nagbibigay ng ganap na kahulugan sa pandiwa at magagawang paksa ng pangungusap kung babaguhin ang pokus ng pandiwa:May anim na uri ng kaganapan ang pandiwa:

1. Kaganapang Tagaganap – bahagi ng panaguri na gumaganap sa kilos na isinasaad ng pandiwa.

2. Kaganapang Layon – bahagi ng panaguri na nagsasaad kung ano ang bagay o mga bagay na tinutukoy ng pandiwa.

3. Kaganapang Tagatanggap – bahagi ng panaguri na nagsasaaad kung sino ang nakikinabang sa kilos ng pandiwa.

4. Kaganapang Kagamitan – nagsasaaad kung anong bagay, kagamitan, o instrument ang ginagamit upang magawa ang kilos.

5. Kaganapang Ganapan – ay nagsasaad ng lugar na ginanapan ng kilos ng pandiwa.

6. Kaganapang Sanhi – ay nagsasaad kung ano ang dahilan ng pakakaganap ng kilos ng pandiwa.
Kaganapan ng Pandiwa
About
Kaganapan ng Pandiwa - written by Google+, published at 9/09/2011 12:03:00 AM, categorized as Kaganapan , Pandiwa . And has 9 comments
9 comments Add a comment
Great thanks x
Reply Delete
Bat po kulang? :)
Imo mama kulang
Delete
Reply Delete
Ikay Kulang Buanga Ka
Reply Delete
Nakásaád sa ibáng aklát na mayroón pang karagdagang uri itó ang "direksyunal".
Reply Delete
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->