Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Mga Kayarian ng Salita at halimbawa

by , at 9/08/2011 10:41:00 PM , has 15 comments
1)      Payak – binubuo ng salitang-ugat lamang, walang panlapi, hindi inuulit, at walang katambal na ibang salita.
Halimbawa:
                Anim, dilim, presyo, langis, tubig

2)      Maylapi – binunuo ng salitang-ugat at isa o higit pang panlapi. May limang paraan ng paglalapi ng salita:

a.       Inuunlapian – ang panlapi ay nakakabit sa unahan ng salitang-ugat
Halimbawa:
                Kasabay- paglikha, marami
b.      Ginigitalipian – ang panlapi ay nakasingit sa gitna ng salita
Halimbawa:                             
                Sinasabi, sumahod, tumugon
c.       Hulapi – ang panlapi ay nasa huulihan ng salita
Halimbawa:
                Unahin, sabihin, linisan
d.      Kabilaan – ang panlapi nasa unahan at hulihan ng salita
Halimbawa:
                Pag-isipan, pag-usapan, kalipunan
e.      Laguhan – ang panlapi ay nasa unahan, hulihan, at sa loob ng salita
Halimbawa:
                Pagsumikapan, ipagsumigawan, magdinuguan

3)      Inuulit – ang kabuuan o isa higit pang pantig sa dakong unahan ay inuulit.

                May dalawang uri ng pag-uulit:

a.       Pag-uulit na Ganap – inuulit ang buong salitang-ugat
Halimbawa:
                Araw-araw, sabi-sabi, sama-sama
                       b. Pag-uulit na Parsyal – isang pantig o bahagi lamang ng salita ang inuulit
                                Halimbawa:
                                                Aangat, tatakbo, aalis-alis, bali-baligtad

4)      Tambalan – binubuo ng dalawang salitang pinagsasama para makabuo ng isa lamang salita.
                May dalawang uri ng Pagtatambal:

a.       Malatambalan o Tambalang Parsyal – nananatili ang kahulugan ng dalawang salitang pinagtatambal. Ginagamitan ito ng gitling sa pagitan
Halimbawa:
Bahay-kalakal, habing-Ilok, balik-bayan
b.      Tambalang Ganap – nakabubuo ng ikatlong kahulugang iba kaysa sa kahulugang iba kysa sa kahulugan ng dalawang salitang pinagsama
Halimbawa:
Hampaslupa, kapitbahay, bahaghari
Mga Kayarian ng Salita at halimbawa
About
Mga Kayarian ng Salita at halimbawa - written by Google+, published at 9/08/2011 10:41:00 PM, categorized as kayarian , salita . And has 15 comments
15 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->