Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Pagsulat ng wastong pormat ng Bibliograpia

by , at 9/07/2011 06:21:00 PM , has 4 comments
1.       Aklat
Apelyido ng awtor, Pangalan ng Autor. Pamagat
Ng Aklat. Lugar na Pinaglambingan. Taon ng
Pagkakalimbag
 2.       Magasin/ Pahayagan
Apelyido ng Awtor, Pangalan ng Awtor. “Pamagat
Ng Artikulo”. Pangalan ng magasin / pahayagan,
Bilang ng bolyum,(petsa);pahina.
 3.       Ensayklopedya
Apelyido ng Awtor, Pangalan ng Awtor.
(Kung walang pangalan ng Awtor simulan
Sa pamagat ng Aritkulo), ngalan ng
Ensayklopedya, (Taon ng Edisyon), Blg, ng
Edition at Bolyum, Pahina.
          Halimbawa sa Aklat
                               Agoncillo, Teodoro. Maikling Kwentong Tagalog.
                Queen City: Silangan. Publishing House, 1975.
           Halimbawa sa Magasin
                                 Landicho, Domingo G. “Kultura”, Liwayway,
                                Volume 18,(Oktubre 21, 2002), pahina 31.
                        Pahayagan:
                                               Santos, Soy. “Piyesta ng Quiapo”, kabayan
                                (Enero 09, 2003), pahina 5.
                        Halimbawa sa Ensayklopedya:
    Stevenson, Richard. “Theories in Literature” Encyclopedia
                                Britanica,(1990), 7 Edisyon, Vol. 5, pahina 3.
Pagsulat ng wastong pormat ng Bibliograpia
About
Pagsulat ng wastong pormat ng Bibliograpia - written by Google+, published at 9/07/2011 06:21:00 PM, categorized as Aklat , Ensayklopedya . And has 4 comments
4 comments Add a comment
bitin !!!!!!!! :D but then thank you. :))
Reply Delete
Salamat po sa pag-share, pero paki-check po. Lugar ng pinaglimbagan hindi lugar ng pinaglambingan
Reply Delete
Asan po ung halimbawa ng magazine??Bitin po ehh...But it helped me, thanks��
Reply Delete
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->