Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Panghalip Panao: Panauhan, Kailanan, at Kaukulan

by , at 9/08/2011 11:20:00 PM , has 27 comments

Ang panghalip panao ay mga panghalip na inihahalili sa ngalan ng tao:

1.       Panauhan – taong tinutukoy ng panghalip
Unang panauhan --------------------------nagsasalita
Ikalawang Panauhan --------------------- -kinakausap
Ikatlong Panauhan -------------------------nagsasalita

2.       Kailanan – dami o bilang ng tinutukoy
Isahan, Dalawahan, maramihan

3.       Kaukulan – gamit ng panghalip sa pangungusap
Palagyo, paukol, paari


Panauhan/
Kailanan
Kaukulan
Palagyo
Paukol
Paari
IsahanUna
Ako
Ko
Akin
Ikalawa
Ikaw, ka
Mo
Iyo
Ikatlo
Siya
niya
Kanya
DalawahanUna
Kami, tayo
Natin
Atin
Ikalawa
Kayo
Ninyo
Inyo
Ikatlo
Sila
Nila
Kanila
MaramihanUna
Kami, tayo
Naming, natin
Atin, amin
Ikalawa
Kayo
Ninyo
Inyo
Ikatlo
Sila
Nila
Kanila
Panghalip Panao: Panauhan, Kailanan, at Kaukulan
About
Panghalip Panao: Panauhan, Kailanan, at Kaukulan - written by Google+, published at 9/08/2011 11:20:00 PM, categorized as palagyo , panao , panauhan , Panghalip . And has 27 comments
27 comments Add a comment
thank you for the tips and ewwwwwwww so farting what's that smell ewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww talaga ang baho
Reply Delete
tnx for the help . ^^
Reply Delete
i love this web site
Reply Delete
thanks you helped me a lot
Reply Delete
Paukol po ba talaga? Tinuro po Kasi Sa Amin palayon
Kaya nga eh. Palayon yun, 'de paukol.
Delete
Reply Delete
Bakit yung ikatlong panauhin tumutukoy pa rin sa nagsaasalita? Ano na ang ipinagkaiba ng Unang panauhan at ng Ikatlong Panauhan?
ikatlong panauhan - pinag-uusapan DAPAT ang nakalagay dun..
Delete
tama ka nga eh dapat ganyan
Delete
Reply Delete
Thanks for the help......
Reply Delete
Choks na rin :O
Reply Delete
Assignment PERFECT SALAMAT! HAHA
Reply Delete
Excuse me po, pero ang paari po at dapat palayon kaya ito ay palagyo, paukol at palayon.(Yun po ang turo sa amin)
Reply Delete
U mali yan po ang tama ay. Pinaguusapan yun po...��������
Reply Delete
What this mean I can't understand it what does it mean??
Reply Delete
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->