Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Ponemang Suprasegmental

by , at 9/08/2011 10:34:00 PM , has 0 comments


Ang mga kinikilalang ponemang suprasegmental ay ang mga sumusunod: ang tono (pitch), haba (length), diin (stress), at antala (juncture)


·         Tono – ang taas-baba na iniukol natin sa pagbigkas ng pantig ng isang salita upang higit na maging na maging mabisa at maunawaan an gating pakikipag-usap. Sa tono ng pagbasa, masasabing sa unang marami ang nagsasalita ay nagsasalaysay
 Samantalang sa ikalawa, ang nagsasalita ay nagtatanong o nagdududa.


·         Haba at Diin – ang haba ay tumutukoy sa haba ng bigkas na iniuukol ng nagsasalita sa patinig ng pantig sa salita. Ang diin naman ay tumutukoy sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita.


·         Antala – saglit na pagtigil  sa ating pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ibig pihatid sa ating kausap.
                                Halimbawa:
                                                Hindi, itim – No, it’s black
                                                Hindi itim – It’s not black
Ponemang Suprasegmental
About
Ponemang Suprasegmental - written by Google+, published at 9/08/2011 10:34:00 PM, categorized as antala , bigkas , diin , haba , pantig , tono . And has 0 comments
0 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->