Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Ano Textong Informativ (Descriptiv)

by , at 9/08/2011 11:15:00 PM , has 0 comments

Ang textong informative (descriptiv) ay naglalayong maging kawili-wili ang paglalahad sa pamamagitan ng paggamit ng mabibisang salitang naglalarawan.

Nagtataglay ito ng mga mumunting detalyeng lalong magpapatingkad sa paglalarawan.

Layunin nitong magkaroon ng malinaw na pagkaunawa ng mamabasa sa texto na halos parang naroon siya at nagging saksi sa mga pangyayaring kanyang nababasa.

Ano Textong Informativ (Descriptiv)
About
Ano Textong Informativ (Descriptiv) - written by Google+, published at 9/08/2011 11:15:00 PM, categorized as ano , descriptiv , lalarawan , uri . And has 0 comments
0 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->