Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Iba Pang Uri ng Pang-abay

by , at 10/10/2011 06:28:00 PM , has 1 comment
Ang pang-abay ay may iba pang uri. Ito ay ang mga sumusunod:

1.       Kundisyonal – nagsasaad ng kundisyon para maganap ang kilos na isinasaaad ng pandiwa. Ang mga pang-abay na ito ay may mga sugnay o parirala na pinangungunahan ng kung, kapag, o pag at pagka.

2.       Panang-ayon – ito ay nagsasaad ng pagsang-ayon. Ang ilan sa ganitong pang-abay ay oo, opo, tunay, talaga, at iba pa.

3.       Pananggi – ang mga pang-abay na ito ay nagsasaaad ng pagtanggi, tulad ng hindi o di at ayaw.

4.       Panggaano – yaong mga pang-abay na nagsasaad ng sukat o timbang

5.       Kusatibo – ito naman ang tawag sa pang-abay na nagsasaa ng dahilan ng pagganap sa kilos ng pandiwa. Binubuo ito ng parirala o sugnay na pinangungunahan ng dahil sa.

6.   Benepiktibo – ang tawag sa pang-abay na nagsasaad ng benepisyo para sa isang tao dahil sa pagkakaganap sa kilos ng pandiwa o ng layunin ng kilos ng pandiwa. Ito ay karaniwang binubuo ng parirala na pinangungunahan ng para sa.
Iba Pang Uri ng Pang-abay
About
Iba Pang Uri ng Pang-abay - written by Google+, published at 10/10/2011 06:28:00 PM, categorized as panang-ayon , pananggi , pang-abay . And has 1 comment
1  comment Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->