Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

May dalawang uri ng asimilasyon parsyal at ganap na asimilasyon

by , at 10/10/2011 06:55:00 PM , has 5 comments


   Asimilasyong parsyal o di-ganap. Tanging ang pagbabago ay sa pinal na panlaping –ng lamang kapag ikinakabit sa mga salita.
Halimbawa:
Sing +Halimbawa:
Sing + dali > sin + dali > sandal
Pang + sara > pan + sara > pansara
Sing + palad > sim + palad > simapalad

2.       Asimilasyong ganap. Nangyayari ang asimilasyong ito kapag matapos na maging /n/ at /m/ng panlapi dahil sa pakikibagay sa kasunod natunog ay nawawala pa ang sumusunod na unang titik ng salitang-ugat at nananatili na lamang ang tunog na /n/ o /m/.
Halimbawa:
Pang + pukaw > pam + pukaw > pamukaw
Mang + pilas > mam + pitas > mamitas
May dalawang uri ng asimilasyon parsyal at ganap na asimilasyon
About
May dalawang uri ng asimilasyon parsyal at ganap na asimilasyon - written by Google+, published at 10/10/2011 06:55:00 PM, categorized as asimilasyong , ganap , pang-uri , parsyal . And has 5 comments
5 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->