Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Halimbawa ng Pagsasanay sa Pandiwa

by , at 11/05/2013 04:11:00 AM , has 4 comments
PANUTO : Bilugan ang mga pandiwa o salitang kilos. Isulat ang PN kung pangnagdaan, PK kung pangkasalukuyan at PH kung panghinaharap.

__________1. Pinatay ko ang kalan pagkatapos kanina.
__________2. Magpupunas ng sahig si Melanie.
__________3. Ang mga ibon ay umaawit.
__________4. Si nanay ay namalantsa noong isang araw.
__________5. Kinain mo ba nag kendi ko.
__________6. Siya ay aalis sa makalawa.
__________7. Maraming bata ang naliligo sa ulan.
__________8. Iginuhit niya aking larawan.
__________9. Maglalaba ka na ba, Adel?
__________10. Tinahi ni ate ang butas kong pantaloon kahapon.PANUTO: Salungguhitan ang wastong anyo ng pandiwa.

1. Siya ang ( nagwalis , nagwawalis , magwawalis ) ng sahig kanina.
2. ( Nagsulat , Nagsusulat , Magsusulat) ako ng isang liham ngayon.
3. Si ate ay (naglakad, naglalakad, maglalakad) bukas.
4. (Nagbasa, Nagbabasa, Magbabasa) ako ng aklat mamayang gabi.
5. (Nasira, Nasisira, Masisira) ng nakaraang bagyo ang aming bubong.
6. Berto, (lumabas, lumalabas, lalabas) ka ng aking kwarto!
7. (Nagbilang, Nagbibilang, Magbibilang) mamaya si Ben ng mga paninda bukas.
8. Ang niluluto niya ay (nasunog, nasusunog, masusunog) kanina.
9. (Nakita, Nakikita, Makikita) ko pa kaya ang aking pitaka.
10. Mataas (tumalon, tumatalon, tatalon) ang palaka.


Panuto: Isulat sa patlang ang PD kung ang pandiwa ay nasa panahunang pangnagdaan, PK kung ito ay pangkasalukuyan at PH kung ito ay panghinaharap.

_______ 1. Gigising ako ng maaga bukas.
_______ 2. Nagsindi si Jenny ng kandila kaninang umaga.
_______ 3. Aalis na sina Lola at Lolo sa bahay nila.
_______ 4. Si Ate Beth ay nagluluto ng masarap na hapunan.
_______ 5. Naliligo sina Ethan at Sergio sa batis.
_______ 6. Si Anna ay bumili ng makulay na damit kanina.
_______ 7. Ako ay mag-aalay ng bulaklak sa simbahan bukas.

Panuto: Piliin ang wastong pandiwa upang mabuo ang mga pangungusap. Isulat ang titik sa patlang.

_______ 1. ____________ ako ng buhok sa pagligo ko mamaya.
                    A. Nagbasa B. Magbabasa C. Nagbabasa
_______ 2. Ang grupo nina Mrs. Gomez ang ________________ ng silid-aralan ngayon.
                    A. gagamit B. gumamit C. gumagamit
_______ 3. _______________ ka ba sa opisina mamaya?
                    A. Papasok B. Pumapasok C. Pumapasok
_______ 4. ______________ kami nina Tita Helen noong isang lingo.
                    A. Nagkita B. Nagkikita C. Magkikita
_______ 5. Ako ay ___________________ ng sapatos araw-araw.
                    A. Naglinis B. Naglilinis C. Lumilinis
______ 6. Sa Biyernes, ___________________ kami ng aking mga kaibigan.
                   A. nagkikita B. nagkikita C. magkikita
______ 7. ________________ si Noli ng maraming saging kahapon.
                   A. Kumain B. Kumakain C. Kakain
Halimbawa ng Pagsasanay sa Pandiwa
About
Halimbawa ng Pagsasanay sa Pandiwa - written by Google+, published at 11/05/2013 04:11:00 AM, categorized as pagsusulit sa pandiwa , Pandiwa . And has 4 comments
4 comments Add a comment
walang sagot ? sayang naman..:(
bakit walang sagot??? sya meron ikaw? _______
Delete
bakit walang sagot sya meron baka ikaw wala ehh anong sayu??? _____
Delete
Reply Delete
BRO next time place the key answer, ok?
Reply Delete
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->