Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

May tatlong aspekto ng pandiwa [Pagsasanay]

by , at 11/10/2013 02:04:00 AM , has 17 comments
• Ang aspetong pangnagdaan ng pandiwa ay kilos o galaw na nangyari o naganap na.
Halimbawa:

 Si Ramon ay nagkasakit ng tuberculosis.

• Ang aspektong pangkasalukuyan ng pandiwa ay kilos o galaw na nangyari o nagaganap.
Halimbawa:

 Siya ay nagpapagamot sa Ospital ng Maynila.

• Ang aspektong panghinaharap ng pandiwa ay kilos o galaw na hindi pa nangyari o nagaganap.
Halimbawa:

  Iinom siya ng gamot at kakain ng masusustansyang pagkaing upang gumaling sa kanyang karamdaman.

Basahinang mga pangungusap. Isulat sa iyong sagutang papel ang pandiwa at Isulat ang aspekto.
 
1. nagdulot ng malaking baha ang magdamag na ulan.
2. Lumutang sa tubig baha ang mga plastic at iba pang basura.
3. Ang mga kabahayan ay nalubog sa tubig ulan.
4. Ang mga sasakyan ay naiwan sa lansangan.
5. Itinutulak ng mga tao ang mga tumirik na sasakyan upang hindi makaabala sa ` lansangan.
6. Isinansakay sa bangka ang mga pangunahaing kakailanganin ng mga tao.
7. Isinasakay ang mga taong nalubong sa tubig-baha ang kanilang mga tahanan.
8. Ang pamahalaang-bayan ay maghahanap ng lugar na pagdadalhan sa mga tao.
9. Maghahandog ng tulong ang Red Cross.
10. Ang iba’t ibang organisasyon ay mangangalap ng pondo upang makatulong sa mga biktima.


Pandiwa              Aspekto
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -


Iwasto mo ang iyong mga sagot. Ganito ba ang sagot?
Pandiwa          Aspekto
1. nagdulot - pangnagdaan
2. lumutang - pangnagdaan
3. nalubog - pangnagdaan
4. naiwan - pangnagdaan
5. itinutulak - pangkasalukuyan
6. isinasakay - pangkasalukuyan
7. pagdadalhan - panghinaharap
8. maghahanap - panghinaharap
9. maghahandog - panghinaharap
10. mangangalap - panghinaharap
Basahin mong muli ang mga pangungusap na hango sa usapan. Pansinin ang mga pandiwang ginamit at ang aspekto ng mga ito.
 
1. “Nabalitaan mo ba na ibinalik na ng DENR ang pagtotroso sa ibang lugar sa bansa?
2. “Nabasa ko nga sa isang kolum sa pahayagan.”
3. “Libu-libong ektarya na naman ng kagubatan ang makakalbo.”
4. “Hindi ba nila nauunawaan na kapag ang mga puno sa kabundukan ay naputol, wala nang pipigil sa tubig na aagos mula sa mga kabundukan tuwing uulan.”
5. Aagos ang tubig sa mababang lugar sa kapatagan at tiyak na babaha.Ganito ba ang iyong sagot?
Pandiwa
-  Aspekto
nabalitaan -  pangnagdaan
ibinalik - pangnagdaan
nabasa - pangnagdaan
makakalbo - panghinaharap
nauunawaan -  pangnagdaan
naputol - pangnagdaan
pipigil - panghinaharap
aagos - panghinaharap
uulan - panghinaharap
magtutungo -  panghinaharap


[Update]

Guys, I just wanted to know if you want me to create a Filipino forum that will let you discuss and share ideas about Filipino language and its grammar? Please do comment below so that I know if many of you are interested on this idea. If the forum will be created will you be active on the site? Thank you and good day!
May tatlong aspekto ng pandiwa [Pagsasanay]
About
May tatlong aspekto ng pandiwa [Pagsasanay] - written by Google+, published at 11/10/2013 02:04:00 AM, categorized as tatlong aspekto ng pandiwa . And has 17 comments
17 comments Add a comment
its a very good answer
Reply Delete
GOOD ANSWER B'COZ OF THESE I GET HIGH GRADES
-THANKZ 4
THESE ANS
Reply Delete
Very informative
Reply Delete
Is this for high school?
No its for grade 4 above :-)
Delete
Reply Delete
Please continue this filipino exercises
nagawa ko lahat ng aking takdang aralin
Delete
Reply Delete
very helpful for the students!
Reply Delete
very helpful to the students
Reply Delete
Used this for our report. Thank you so much!
Reply Delete
lima po ang aspekyo ng pandiwa...perpektibo,imperpektibo,kontemplatibo,neutral,at katatapos yan poh ang limang aspekto ng pandiwa......:)

Reply Delete
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->