Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Malaking Titik at iba't ibang bantas sa pagsulat ng mga Pangungusap ayon sa gamit

by , at 6/21/2016 07:15:00 AM , has 0 comments
Malaking Titik at iba't ibang bantas sa pagsulat ng mga Pangungusap ayon sa gamit

Lahat ng pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik.
Halimbawa:
Magkaisa tayo sa paglutas ng problemang ito.
Ano po ba ang pag-uusapan natin?
Aba! Hindo po namin alam ito!

Ginagamit ang bantas na tuldok (.) sa mga pangungusap na pasalaysay, pautos o pakiusap.
Halimbawa:
Gumawa tayo ng paraan.
Magkais tayong lahat.
Pakilakasan po lamang ang inyong pagsasalita.

Ginagamit ang tandang pananong (?) sa mga pangungusap na nagtatanong.
Halimbawa: Lahat ba ay narito na?
Kailan tayo kikilos?

Ginagamit ang tandang pandamdam (!) sa mgma pangungusap na padamdam o nagpapahayag ng matinding damdamin.
Halimbawa:
Naku! Baka kasama ang anak ko sa nagdodroga.
Nanalo ako!

Gamit ng Kuwit (,) sa paghihiwalay ng magkakasunod na salitang binabanggit sa isang pangungusap.
Halimbawa:
Maraming yaman na makikita sa kalikasan tulad ng mga bundok, ilog, sapa, dagat, at mga kagubatan.

Ginagamit ang panipi ("") sa paghihiwalay ng tuwirang sinabi ng tauhan sa isang pahayag.
Halimbawa:
"Maglinis tayo ng paligid!" sigaw ngm ga kabataan sa parada.

Gingamit ang tutuldok (:) upang ihiwalay ang isang paliwanag, tuntunin, o halimbawa buhat sa isang malayang sugnay.
Halimbawa:
Ang gusto kong mga prutas ay ang mga sumusunod: mangga, saging, pinya, at mansanas.

Ginagamit ang tuldok-kuwit (;) sa pagdurugtong ng dalawang magkahiwalay na sugnay upang mging isang pangungusap.
Halimbawa:
Hanganng-hanga ang palaka sa tinig ni Tambelina; sadyang napakaganda nito.

B. Ginagamit ang ilang angkop na ekspressyon sa pagsali sa kapulungan tulad ng sumusunod:

  • Pinagtitibaay ang katitikan ng nakaraang pulong.
  • Pinapangalawahan ko ang mungkahi
  • Itinitindig ko na nag pulong


Malaking Titik at iba't ibang bantas sa pagsulat ng mga Pangungusap ayon sa gamit
About
Malaking Titik at iba't ibang bantas sa pagsulat ng mga Pangungusap ayon sa gamit - written by Google+, published at 6/21/2016 07:15:00 AM, categorized as pangungusap , sugnay . And has 0 comments
0 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog
-->